Chào ,Chào bạn $_FULLNAME, cảm ơn bạn đã ở đây! Hãy đánh giá ngay về chiếc lốp của chúng tôi để nhận được những món quà tri ân có ý nghĩa từ chúng tôi. Mọi đánh giá dù tốt hay xấu chúng tôi điều trân trọng và ghi nhận để có thể phục vụ tốt hơn

Bạn vui lòng cho điểm về các giá trị mà lốp đang mang đến cho bạn trong quá trình sử dụng theo thang điểm 5 (1: tệ -->5: xuất sắc)

Cảm giác của lốp mang lại khi bạn chạy trên đường

Độ mài mòn của lốp khi chạy: 1- mòn nhanh --> 5: lâu mòn

Khả năng bám đường của lốp khi chạy trên đường khô ráo

Khả năng bám đường của lốp khi chạy trên đường trơn ướt

Tiếng ồn của lốp gây ra khi chạy trên đường

Khả năng chạy off-road của lốp(1: không hợp --> 5: rất hợp)